Het samenwerkingsplatform Elyzee functioneert als een objectieve tool die inzicht geeft in uw datakwaliteit.

De gebruiker kan een dashboard inrichten en zelf een objectieve ABC-rapportage (Actueel, Betrouwbaar, Compleet) over een klant of project uitvragen. 

De volgende Elyzee-kernwaarden garanderen dat een databeheerder de regie heeft over zijn data:

  • organisatieonafhankelijk
  • systeemonafhankelijk
  • procesonafhankelijk
  • projectonafhankelijk
  • rolonafhankelijk

Perfecte datakwaliteit waarborgt het onderhoud en beheer van uw assets en is essentieel voor het maken van uw budgettaire keuzes.
Duurzaamheid en toekomstbestendigheid zijn daarbij voor u een uitgangspunt.
Om over de relevante informatie te beschikken, is het niet alleen van belang om de juiste zaken vast te leggen, maar u wilt ook de regie houden.
Ook wilt u in staat zijn uw keuzes om te zetten in daadwerkelijke acties.

Elyzee is ontwikkeld vanuit praktische ervaring en deskundigheid.
Het gebruikersgemak is zodanig afgestemd dat u zelf altijd efficiënt in
control bent van uw informatiepositie.
Elyzee is bijvoorbeeld uitstekend inzetbaar in uw rol als assetmanager, gegevenseigenaar, projectleider, opdrachtgever, bestuurder, gegevensbeheerder, rentmeester...

Het samenwerkingsplatform Elyzee is een objectieve tool waarmee u datakwaliteit inzichtelijk kunt maken. U uploadt data en richt een dashboard in. Daardoor bent u vanaf nu in staat telkens een objectieve rapportage samen te stellen en bent u altijd in control. De noodzakelijke acties komen helder in beeld.

1

Toets zelf de datakwaliteit door de abc-tool.

2

Monitor zelf de datakwaliteit door het dashboard.

3

Filter zelf de datakwaliteit door de analytics.

4

Bepaal zelf de datakwaliteit door de poortwachtersfunctie.

ABC-toets

De ABC (Actualiteit, Betrouwbaarheid, Compleetheid)- toets controleert, aan de hand van vooraf met de klant bepaalde criteria, de waardes in een bestand en levert de rapportage daartoe.

Hiermee stellen we de gebruiker in staat om op een snelle, accurate en efficiënte manier datasets administratief te controleren.

1

Dashboard

Het dashboard geeft een overzicht van de resultaten van de ABC toets. Het dashboard levert in een oogopslag de ontwikkeling en het overzicht van de kwaliteit van de data.

De resultaten stellen de gebruiker in staat om gericht data te verbeteren en leveren betrouwbare inzichten voor bedrijfsprocessen.

2

Analytics pagina

De resultaten van de ABC-toets genereren ook een analytics-functie.

Door gebruik te maken van de analytics-functie kunnen op detailniveau analyses uitgevoerd worden over de resultaten van de ABC-toets.

3

Poortwachtersfunctie

De poortwachtersfunctie stelt iedere partij in de keten in staat om datasets te controleren en een kwaliteitsniveau te definiëren. Afkeuren of goedkeuren bepalen het kwaliteitsniveau in de keten.

Zodoende biedt de poortwachtersfunctie een eenduidig en onafhankelijk validatie- en verificatieproces.

4